CABINET AVOCAT „VĂTĂMĂNESCU VASILE” a fost înfiinţat în baza Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi a Statutului profesiei de avocat, prin Decizia Baroului Bucureşti nr. 282 din 29.02.1996.

Sediul Cabinetului este în Bucuresti, șos. Olteniței, nr. 71A, bl. 2, et. 1, apt. 6, Sector 4, tel. 0744.317.057, fax 021.314.18.79, avocat@vatamanescu.ro

Cabinet Avocat „VĂTĂMĂNESCU VASILE” oferă servicii de asistență juridică și reprezentare la instanțe de orice grad, de la judecătorie până la ICCJ. Acordă asistență juridică, consultanță juridică, negocieri în domeniul dreptului penal, dreptului civil, dreptului comercial, dreptului familiei. De asemenea oferim consultanță în achiziții publice, retrocedări, înființare firme, procese de divorț sau partaj, procese de moștenire, succesiune, intabulare.

Titularul Cabinetului a parcurs de-a lungul carierei incepute in 1992 în Baroul Bucuresti toate tipurile de procese, dobândind o vastă experiență.

Cabinetul colaborează cu experti in toate domeniile, Birouri de Executori și Notariate.