Cabinet Avocat „VĂTĂMĂNESCU VASILE” acordă consultații juridice, asistență și reprezentare sau poate să exprime opinii cu privire la următoarele acțiuni:

 • Revendicare mobiliară si imobiliară
 • Ieșire din indiviziune
 • Partaj
 • Acțiuni în materie de grănițuire
 • Tulburare de posesie
 • Acțiuni în granițuire
 • Asigurarea servituții
 • Actiuni în pretenții
 • Ordonanțe președințiale
 • Somații de plată
 • Acțiuni în constatare
 • Contestații la executare
 • Acțiuni în declararea nulității
 • Rezilieri, rezoluțiuni
 • Actiuni în raspundere civilă delictuală
 • Acțiuni în raspundere civilă contractuală
 • Chemare în garanție
 • Plangeri diverse
 • Contestații diverse
 • Cereri reconvenționale
 • Întâmpinări
 • Apeluri, recursuri